Βιβλιοθήκη

 

Μετά την ολοκληρωτική της καταστροφή στις 16 Φεβρουαρίου, η βιβλιοθήκη λειτουργεί δυστυχώς μόνο για διδάσκοντες της Ελληνικής και για τα μέλη του συλλόγου φίλων του Ε.Ι.Π. Βερολίνου.

Διαθέτοντας περί τους 5.000 τόμους, η βιβλιοθήκη δεν μπορεί φυσικά να συγκριθεί με τις πλουσιότατες βιβλιοθήκες του Βερολίνου. Προσπαθούμε ωστόσο να συμπληρώσουμε τις συλλογές τους, επικεντρώνοντας την προσοχή μας σε σύγχρονα έργα και περιοδικά λογοτεχνικού περιεχομένου, βιβλία τέχνης και καταλόγους εκθέσεων και σύγχρονων βιβλίων αναφοράς. Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι να αποκτήσουμε μια δανειστική βιβλιοθήκη και κυρίως, με τη βοήθεια σύγχρονων πολυμέσων, να προσφέρουμε ταυτόχρονα με τη βιβλιοθήκη ένα κέντρο γενικών και ειδικών πληροφοριών για την Ελλάδα.

 

Ζαχαρίας Καρατσιουμπάνης: Για την βιβλιοθήκη