Ελληνικά ως ξένη γλώσσα

 

Πληροφορίες: Ζαχαρίας Καρατσιουμπάνης, Τηλ.: 0049 30 214 75 171

 

 

Εξετάσεις Ελληνομάθειας

 

 

Ελληνικά στην Ελλάδα

 

Ζαχαρίας Καρατσιουμπάνης: Τα Ελληνικά στην Εσπερία

 

 

Εαρινό εξάμηνο 2013

Έναρξη εξαμήνου: 4 Μαρτίου 20013

Σε κάθε εξάμηνο πραγματοποιούνται 16 δίωρα μαθήματα

Βασικό επίπεδο

Βασικό επίπεδο 1a

Τε.

19.45-21.15

Βασίλης Κοντόπουλος

Βασικό επίπεδο 1b

Τρ.

19.45-21.15

Νέλλη Τραγουστή

Βασικό επίπεδο 2a

Τε.

18.00-19.30

Βασίλης Κοντόπουλος

Βασικό επίπεδο 2b

Πε.

18.00-19.30

Άρης Τράγκας


Μέσο επίπεδο

Μέσο επίπεδο 3a

Δε.

18.10-19.40

Νέλλη Τραγουστή

Μέσο επίπεδο 4a

Τε.

18.15-19.45

Νέλλη Τραγουστή

Μέσο επίπεδο 4b

Τρ.

18.15-19.45

Νέλλη Τραγουστή

Μέσο επίπεδο 4b

Πε.

18.00-19.30

Βασίλης Κοντόπουλος


Τμήμα συζήτησης

Τμήμα συζήτησης

Πε.

19.45-21.15

Βασίλης Κοντόπουλος /
Νέλλη Τραγουστή


Παιδικά τμήματα

Παιδικό τμήμα 1 Δε. 17.15-18.00 Νέλλη Τραγουστή

Παιδικό τμήμα 2

Τρ.

17.15-18.00

Νέλλη Τραγουστή

Παιδικό τμήμα 3

Πε.

17.30-18.15

Νέλλη Τραγουστή


Δίδακτρα:

Άνω των 5 συμμετεχόντων: 

192 €

Έκπτωση:

160 €

Παιδικά τμήματα

80 €

Ειδικά τμήματα:

Κατόπιν συνεννοήσεως


Τραπεζικά στοιχεία:
Commerzbank
Konto Nr. 0915232501
BLZ 100 800 00
Verwendung: Bitte den jeweiligen Kurs angeben

 

Λόγος έκπτωσης:

φοιτητής/φοιτήτρια

άνεργος/-η

συνταξιούχος

μαθητευόμενος/-η

εναλλακτική θητεία

Επώνυμο:

 

Όνομα:

 

Οδός, Αρ.:

 

Ταχ. κώδικας, πόλη:

 

Τηλ. (προσωπικό):

 

Tηλ. (επαγγελματικό):

 

Email: